Com podem reduir les emissions de CO2 a casa?

És necessari voler modificar els nostres hàbits de consum per tal de reduir, no només en energia, aigua i diners, sinó també en emissions de CO₂. Apagar les llums de casa sempre que no les estiguem fent servir, és un gran exemple i avui en dia comptem amb sistemes d'apagat automàtics o de domòtica. Des de casa podem ajudar al medi ambient tenint en compte alguns punts a l'hora de consumir energia o de comprar un nou aparell.

A l'hora de comprar un electrodomèstic, si volem ser responsables amb el medi ambient, cal tenir en compte la seva classificació energètica. Són aparells que tenen una llarga vida i, per això, val la pena adquirir models d'alta eficiència energètica. L'etiquetatge energètic classifica amb lletra A i color verd, el nivell més alt d'eficiència, i amb lletra G i de color vermell el grau més ineficient.

La rentadora, l'assecadora i el rentavaixella són aparells de gran potència i amb un gran nivell de consum energètic. És per això que és recomanable utilitzar-los, només, quan estiguin carregats a plena capacitat i amb el programa de baix consum -si disposen d'ells-. Una altra recomanació és utilitzar programes de baixa temperatura, ja que el 80% de l'energia que utilitzen aquests electrodomèstics s'inverteix a escalfar l'aigua.

Els frigorífics no és dels electrodomèstics que més consumeix a un habitatge, però està sempre en funcionament, i això repercuteix en un 7,5% del consum d'electricitat domèstica. És per això que és recomanable adquirir aparells amb etiquetatges de classes especials A++ i A+++ que gasten entre la meitat i una tercera part del consum estàndard.

Respecte a els electrodomèstics de cuina, el seu ús és molt menys freqüent, i el gast energètic és inferior. De totes maneres, les cuines més eficients són les tradicionals de gas, seguides per les d'inducció, les vitroceràmiques i, per últim, les de resistència tèrmica. D'una altra banda, sempre és més eficient utilitzar el microones que el forn elèctric.

Un altre punt a tenir en compte per ser més eficients energèticament a casa és la il·luminació. Vivim en l'error que a més consum d'energia, significa més llum i és que podem aconseguir la mateixa llum reduint les emissions de CO₂. Les opcions més eficients són cinc:

  • La bombeta incandescent que tot i ser la més econòmica del mercat, és la més cara a nivell de consum energètic.

  • La llum halògena, similar a la incandescent, però un 30% més eficient.

  • Els fluorescents consumeixen cinc vegades menys que les bombetes i són recomanables per espais que necessitin llum de manera permanent com les cuines. També tenen una duració molt més llarga.

  • Les bombetes de baix consum tenen un preu de compra superior, però un consum molt més baix i una duració molt superior.

  • La tecnologia LED és l'opció del futur, tenen un consum menor al dels fluorescents i la calidesa de la llum és la idònia.

Una altra manera de reduir emissions i energia és en els equips informàtics. La majoria de dispositius que hi han al mercat disposen de les funcions d'estalvi d'energia, com per exemple les pantalles de baix consum. També convé desconnectar els aparells en vers de mantenir-los en 'Stand by', una opció que incrementa el consum energètic en un 15%.Tornar